Politikalarımız

_

Yönetim Politikalarımız

_

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirmeyi.

 

İş yerinde olabilecek meslek hastalıkları, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için tüm riskleri belirleyip koruyucu önlem almayı.


İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve diğer şartlara uymayı